Øyvind Ropstad (37) blir ny kommuneoverlege

Ropstad har jobbet som klinisk lege i kommunen siden 2016 og starter i sin nye stilling i september 2024.  - Vi ser fram til å få med Øyvind på laget, sier leder for kommuneoverlegefunksjonen Kerstin Myhrvold.
Ny kommuneoverlege Øyvind Ropstad sammen med leder Kerstin Myhrvold

Ropstad bor i Oslo, men har jobbet i området siden han var turnuslege og han har vært ansatt i kommunen siden 2016. Primært som klinisk lege, men har også vært involvert i samfunnsmedisin, spesielt smittevern.

Han var også tidligere ansvarlig smittevernslege i tidligere Ski kommune. I dag jobber Ropstad i avdeling for legetjenester og er fastlege og sykehjemslege.

Han har vært fastlege ved Nordre Follo legesenter siden 2016.

Føler meg klar for jobben

- Jeg er veldig glad for å ha fått stillingen og dette er en endring jeg føler meg klar for.  Som kommuneoverlege jobber man mer på systemnivå. Jeg tar med meg den verdifulle erfaringen jeg har fra å jobbe med pasienter, når jeg nå skal jobbe på systemnivå. Spesielt ser jeg frem til å jobbe med hvordan vi best kan bruke ressursene i kommunen, sier Øyvind Ropstad.

Tre leger og tre rådgivere

Kommuneoverlegefunksjonen består av tre leger og tre rådgivere.

Her ligger det store oppdrag, med de utfordringene og samfunnsmedisinske oppgaver som må løses for å kunne møte blant annet store omstillingsbehov i tjenestene, økende sosial ulikhet i helse i befolkningen og andre samfunnsutfordringer som vold, rusmisbruk og økende psykisk uhelse.

Kerstin Anine Johnsen Myhrvold er leder for kommuneoverlegefunksjonen.

Samfunnsmedisinske oppgaver

- Vi jobber hovedsakelig helsefremmende og forebyggende og jobber i tverrfaglig team for å løse de oppgavene som ligger under kommuneoverlegefunksjonen. Teamet ivaretar oppgaver innen et bredt fagfelt som omfatter blant annet smittevern, helseberedskap, miljørettet helse, folkehelse, medisinskfaglig rådgivning til hele kommunen inkludert grupper med særlige helseutfordringer innen rus, psykiatri, flyktninger, barn og unge. Vi har også den faglige kontakten med fastlegene i kommunen, forteller Myhrvold.

Bred og verdifull erfaring

- Vi er veldig glade for å få med Øyvind på laget. Det er en stor fordel at han kjenner kommunen fra før, og han har en bred erfaring som vi vil få stor nytte av når vi skal løse de mange oppdragene vi har innenfor samfunnsmedisin i kommunen, sier Myhrvold.

Øyvind Ropstad starter først i september fordi han skal ferdigstille sin spesialisering i allmennmedisin på AHUS. Det er derfor en liten stund til han skal i gang som kommuneoverlege.

 

Sist endret: 19.02.2024