Politiske utvalgsmøter i mars

De fem største utvalgene i kommunen har møter 4. og 5. mars. Se hvilke saker de tar opp og behandler denne måneden.

De politiske utvalgsmøtene er åpne for allmennheten, og blir holdt på forskjellige steder i kommunen. Utvalgsmøtene blir ikke lenger strømmet via kommune-TV på kommunens nettside. Interesserte som vil overvære et møte må derfor møte opp fysisk der møtet foregår.

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk 

Møtedato og tid: 4. mars kl. 17.30
Sted: Kolbotn omsorgsboliger, KOMBO, Edvard Griegs vei 7, Kolbotn

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.  

Utvalg for næring, eiendom og stedsutvikling 

Møtedato og tid: 4. mars kl. 17.00
Sted: Nordre Follo rådhus, møterom Myrvoll/Solbråtan (105 A og B)

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Utvalg for plan og byggesak 

Møtedato og tid: 5. mars kl. 18.00
Sted: Kommunestyresalen, Gamle Oppegård rådhus

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Utvalg for klima, teknikk og miljø

Møtedato og tid: 5. mars kl. 17.00
Sted: Driftsstasjonen på Sofiemyr, Sofiemyrveien 8

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Møtedato og tid: 5. mars kl. 17.00
Sted: Siggerud skole, hovedbygget, Gamle Siggerudvei 11

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Sist endret: 01.03.2024