Ønsker du å bytte barnehage?

Da er søknadsfristen 1. februar. Send inn søknad i Foreldreportalen. Står du på venteliste og oppdaterte søknaden din i desember, trenger du ikke gjøre noe.

Overflyttingsopptaket er før hovedopptaket den 1. mars.

Dette gjelder barn som allerede har en barnehageplass, og som ønsker å bytte til en annen kommunal eller privat barnehage.

Søknadsfristen er 1. februar.

Blir søknaden innvilget, mister barnet plassen i barnehagen det går i fra og med 31. juli. Ny plass gjelder fra 1. august.

Hvis du har oppdatert søknaden i forbindelse med ventelisteoppdateringen i desember, blir søknaden automatisk med i overflyttingsopptaket og du trenger ikke å gjøre noe.

Har du glemt å oppdatere søknaden eller ønsker å være med i overflyttingsopptaket, sender du ny søknad i Foreldreportalen

Se mer informasjon om å bytte barnehage her

Sist endret: 23.01.2024