Søke, bytte og si opp plass

Kort fortalt

  • Alle som er født innen 30. november 2020 og som ønsker oppstart i perioden fra 1. august til 30. november 2021, har rett til barnehageplass. 
  • Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars 2021.
  • Du får svar på søknaden i begynnelsen av april.

Søke barnehageplass

Du søker plass i Foreldreportalen:

Søk barnehageplass

NB! Registrer bare én søknad per barn.

Når er søknadsfristen til hovedopptaket?

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Ønsket oppstartsdato må ikke være senere enn 30. november samme år. Hvis oppstartsdatoen er senere, kommer ikke søknaden med i hovedopptaket.

Hvem har rett til plass ved hovedopptaket?

Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året du søker om barnehageplass, og som har søkt ved hovedopptaket, har lovfestet rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Hvis foreldrene ønsker det, kan barnet begynne i barnehagen i august.

Når får du svar på søknaden ved hovedopptak?

Vi sender ut svar på via SvarUT - Altinn i begynnelsen av april.

Endre eller slette søknad

Du kan se, endre og slette søknad i Foreldreportalen:

Endre eller slett søknad

Bytte barnehage 

Ønsker du å bytte barnehage registrerer du en ny søknad i foreldreportalen. Får du tilbud om ny plass mister du automatisk den plassen barnet har i dag.

Bytt barnehage

Si opp barnehageplass

Du kan registrere oppsigelse i Foreldreportalen:

Si opp barnehageplass 

Det er to måneders oppsigelsesfrist for å si opp barnehageplass i Nordre Follo. 

Hvis barnet flytter fra en kommunal barnehage til en annen, trenger du ikke å si opp plassen. Hvis barnet flytter mellom kommunal og privat barnehage, gjelder reglene om oppsigelse ovenfor.

Øke eller redusere barnehageplass

Gå inn på «Min side» i Foreldreportalen. Klikk på «Mine plasseringer» og «Legg in NY søknad». Her søker du om å øke eller redusere plassen du allerede har.

Øk eller reduser barnehageplass

Søke permisjon

Reglene for permisjon er omtalt i vedtektene.    

Lover og styringsverktøy

Får du barnehageplass hvis du søker etter 1. mars?

Du vil få svar når vi har ledig plass i kommunen. 

Når får du svar hvis du søker etter 1. mars?

Hvis det ikke er ledige plasser i barnehagene du har søkt, får du ikke svar.

Klage på vedtak

Du kan klage på enkeltvedtak via linken nedenfor. 

Klage på vedtak

Klagen blir sendt til Nordre Follo kommune - Utvikling og forvaltning. De forbereder klagesaksbehandling i kommunal klagenemnd sammen med juridisk avdeling. 

Kontaktinformasjon

Barnehage og SFO i Nordre Follo

Sentralbord: 02178 

Henvendelser om barnehage- og SFO-plass:
Telefon: 40 40 32 30 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-11.00)

Barnehage og SFO