Søke, bytte og si opp plass

Kort fortalt

  • Alle som er født innen 30. november 2019 og som ønsker oppstart i perioden fra 1. august - 30. november 2020 har rett til barnehageplass. 
  • Søknadsfrsiten til hovedopptalet er 1. mars 2020.
  • Du får svar på søknaden i begynnelsen av april. 

Hvordan søker vi barnehageplass?

Du søker plass via Foreldreportalen.
NB! Registrer bare èn søknad per barn.

Når er søknadsfristen til hovedopptaket?

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Ønsket oppstartsdato må ikke være senere enn 30. november samme år. Er oppstartsdato senere, blir IKKE søknaden med i hovedopptaket.

Hvem har rett til plass ved hovedopptaket?

Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året du søker om barnehageplass, og som har søkt ved hovedopptaket, har lovfestet rett til barnehageplass i fra den måneden barnet fyller ett år. Hvis foreldrene ønsker det, kan barnet begynne i barnehagen i august.

Når får vi svar på søknaden?

Vi sender ut svar på e-post i begynnelsen av april.

Vi vil se, endre eller slette søknad – hva gjør vi?

Du kan se, endre og slette søknad via Foreldreportalen. Ønsker du å bytte barnehage, registrerer du en ny søknad i portalen.

Hvordan sier vi opp barnehageplassen?

Du kan registrere oppsigelse via Foreldreportalen.
Før vi har vedtatt nye vedtekter er det ulike regler for barnehager i tidligere Ski og Oppegård.  

  • Tidligere Ski kommune: En måneds oppsigelse fra 1. august til 30. april og to måneders oppsigelse fra 1. mai til 31. juli.
  • Tidligere Oppegård kommune: To måneders oppsigelse hele året.

Hvis barnet flytter fra en kommunal barnehage til en annen trenger du ikke å si opp plassen. Hvis barnet flytter mellom kommunal og privat barnehage, gjelder reglene om oppsigelse ovenfor.

Vi vil øke eller redusere plassen, hvordan gjør vi det?

Gå inn på «min side» i Foreldreportalen. Klikk på "mine plasseringer, og legg in NY søknad". Her søker du om å øke eller redusere plassen du allerede har.

Hvordan søker vi permisjon?

Regler for permisjon er omtalt i vedtektene. Vedtekter for barnehagene i Nordre Follo skal behandles våren 2020. Inntil disse blir vedtatt gjelder tidligere vedtekter.

Se Lover og styringsverktøy

Får vi barnehageplass hvis vi søker etter 1. mars?

Vi har løpende opptak til eventuelt ledige plasser hele året, og vurderer søknadene etter kriterier i vedtektene.

Se Lover og styringsverktøy

Når får vi svar hvis vi søker etter 1. mars?

Du på venteliste til det blir en ledig plass. Hvis det ikke er ledige plasser i barnehagene du har søkt, får du ikke svar.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Ta kontakt med  
Barnehage og SFO i Nordre Follo