Utslippet ved Fugleåsen skyldtes lekk oljetank

Årsaken til utslippet var en feilmontert overfyllingsvern på en nedgravd oljetank fra fjernvarmeleverandøren Bio Energy AS.
En lense som er lagt ut i Gjersjøen for å forhindre dieselavrenning

Brannvesenet har hatt ansvaret for å håndtere utslippet og begrense skadene – i tett samarbeid med kommunen.

Samarbeid om å finne kilden

- Bio Energy var et av selskapene det var naturlig at kunne være kilden, men vi har likevel måttet vente på svar på alle prøver for å være helt sikre.

Det er her snakk om nedgravde oljetanker som det er flere av i industriområdet, så dette har vært et puslespill hvor mange aktører har jobbet sammen, sier fungerende leder for klima og miljø Helge Klevengen.

Han legger til at de hele tiden har samarbeidet godt med det aktuelle selskapet, og at selskapet nå selv har engasjert firmaer som skal ta over oppryddingsarbeidet.

Berører verdifulle naturområder

Bio Energy anslår at rundt 12 000 – 13 000 liter fyringsolje har rent ut i grunnen.

- Utslippet berører verdifulle naturområder med uvanlig rikt fugleliv og er et viktig hekke- og trekkområde for våtmarksfugler. Vi kan ikke si nå hvilke konsekvenser det vil få for dyreliv og miljø, men dette er et stort og omfattende utslipp som vi ser veldig alvorlig på og som det vil ta lang tid å rense opp, sier Klevengen.

Vil følge oppryddingen tett

Kommunen deltok tirsdag 6. februar i et møte mellom Bio Energy, Brannvesenet, Kystverket og Statsforvalteren. Det er forurenser som står ansvarlig for å rydde opp.

Kommunen vil sammen med Kystverket og Statsforvalteren ha en tett oppfølging med det arbeidet som nå må gjøres for å rydde opp.

Sist endret: 07.02.2024