Skårer høyt i rapport om bærekraft

Nordre Follo er rangert på 2. plass blant de 22 største kommunene i landet.
Nordre Follo rådhus

Bærum har førsteplassen, og Oslo og Asker er rangert på henholdsvis tredje og fjerde plass.

Målt mot alle kommuner i landet kommer Nordre Follo på 11. plass.

Det er revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC som har målt status på bærekraftsarbeidet i norske kommuner.

Resultatene er presentert i rapporten «Bærekraft 356 Bærekraft i norske kommuner 2023».

Har vurdert måloppnåelse sett opp mot FNs 17. bærekraftsmål

Vurderingen er basert på de tre bærekraftsdimensjonene «Klima og miljø», «Sosiale forhold» og «Økonomi og styring» som her er vektet med 1/3 hver.

PwC har målt kommunene på 67 indikatorer som skal si noe om måloppnåelse sett opp mot FNs 17 bærekraftsmål.

Best ut kommer Nordre Follo på indikatorer som måler sosiale forhold

Sosiale forhold er delt inn i temaene inntekt og livskvalitet, muligheter og helse og trygghet.

Eksempler på indikatorer vi er målt på, er andel av innbyggerne som bor i egen bolig, lese- og regneferdigheter i grunnskolen, legedekning og forventet levealder.

Kommunen skårer også høyt på økonomi og styring

Økonomi og styring er delt inn i temaene økonomisk vekst, god styring og infrastruktur. Her kommer vi samlet på en femteplass blant de største kommunene.

Eksempler på indikatorer vi er mål på her, er oppdatert planverk, netto driftsresultat, gjeldsgrad, tetthet av elbilladere og dekning av 4G/5G.

Her kan du lese hele rapporten

Sist endret: 02.10.2023