Sommerarbeider på Kolbotn stasjon

Bane NOR planlegger arbeider på Kolbotn i sommer. De skal etablere riggområde og utføre grunnarbeider i stasjonsområdet.
Kollbotn sentrum

Foto: Nordre Follo kommune

Arbeidene i sommer vil bli konsentrert rundt en to ukers periode da persontogene ikke skal trafikkere strekningen Oslo-Ski på Østfoldbanen, fra 22. juli til 5. august.

I denne perioden skal Bane NOR utføre forskjellige arbeider, blant annet spunting, som medfører støy. De skal også etablere riggområde ved stasjonen, og parkeringsplassen blir nå stengt.

Les mer om oppgraderingen av Kolbotn stasjon på Bane NORs nettsider.

Sist endret: 14.06.2024