Søk tilskudd fra IMDi til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen.
Mange hender over hverandre

Foto: Unsplash

Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer om prosjektstøtte på IMDis nettsider.

Du kan også om driftsstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner.  

Les mer om driftsstøtte på IMDis nettsider.

Det er kommet en ny forskrift i 2024. Sett deg grundig inn i den før du søker. Den nye forskriften finner du på lovdata.no.

Vi håper på mange gode søknader om tilskudd til dette viktige arbeidet!

Søknadsfristen er 18. mars.

Søk her

Sist endret: 22.02.2024