Veien ved tinghuset har fått nytt navn

Utvalg for plan og byggesak vedtok 12. desember at veien fra Vestveien til tinghuset i Ski og Follo politistasjon skal hete Tinghusveien.
Tinghusveien markert i kart

Du kan lese saksdokumentene i politisk møtekalender.

Den nye Tinghusveien vist med rød linje

Du kan klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye navnet. Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valg av navn. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 18. januar 2024.

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen din her.

Les mer her: Lov om stadnamn

Lurer du på noe om dette?

Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 20.12.2023