Formannskapet har behandlet forslaget til budsjett

Flere partier har presentert sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for 2024-2027. Saksdokumentene kan leses i foajeen på rådhuset, og på nettsiden vår.
øhp web forside

I formannskapsmøtet tirsdag 23. november behandlet politikerne kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2024-2027 og budsjett for 2024.

Flere partier la fram sine forslag til endringer. Forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet fikk flertall.

Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak av økonomi- og handlingsplan i sitt møte 13. desember.

Alle dokumentene fra behandlingen i formannskapet ligger nå til offentlig gjennomsyn i foajeen i rådhuset i Ski.

De ligger også tilgjengelig på nettsiden vår i politisk møtekalender 

 

Sist endret: 27.11.2023