Diesel eller fyringsolje-utslipp ved Fugleåsen

Det er oppdaget et større utslipp av det som trolig er diesel eller fyringsolje i en bekk ved Fugleåsen og det er funnet spor i Tussetjern og Slorene. Brannvesenet håndterer utslippet i samarbeid med kommunen.
gjersjøen om høsten

Det er ikke avklart hvor utslippet kommer fra, eller omfang – men det er såpass stort at det er behov for blant annet sugebil for å håndtere utslippet.

Ikke bekymret for drikkevannet

Sølet har nådd Tussetjern, Slorene og Gjersjøen og det legges ut lenser flere steder. Gjersjøen, som er drikkevannskilden til deler av Nordre Follo og Ås kommune, overvåkes nøye. Det er ikke bekymring for kvaliteten på drikkevannet.

For tidlig å si noe om miljøskader

Det er for tidlig å si noe om konsekvenser for dyreliv og miljø, men dette er en akutt hendelse som vi ser alvorlig på, sier leder for klima og miljø i Nordre Follo kommune, Ingvild Marthinsen.

Brannvesenet har varslet Kystverket om hendelsen.  

Foto: Arkivfoto Gjersjøen/ Marit F. Nilsen. 

Sist endret: 23.01.2024