Statens vegvesen stenger Nøstvettunnelens sydgående løp 25.-27. november

Tunnelen stenges i retning Moss for reparasjoner etter en trafikkulykke 9. oktober hvor to veggelementer ble ødelagt.
reparasjonsarbeider i tunnel

Foto: Statens vegvesen

Arbeidet består av å fjerne de ødelagte veggelementene og erstatte disse med nye. Dette gjør at sydgående løp i retning Moss blir et anleggsområde hvor store maskiner bruker hele veibanen mens arbeidet pågår.

Nøstvettunnelen sydgående løp må derfor helstenges fra fredag 24. november klokken 21:00 til mandag 27. november klokken 05:30. Nordgående løp er ikke berørt, og her går trafikken som normalt.

Omkjøringsrutene er E18 Mosseveien og fylkesvei 156 via Ringnestunnelen. Det forventes kø, spesielt på dagtid, og Statens vegvesen oppfordrer de som kan reise kollektivt om å velge tog eller buss mens arbeidene pågår. Omkjøring blir skiltet.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Sist endret: 17.11.2023