Det skal bli bedre bredbånd på Skotbu og Oppsand

Vi har fått tilskudd til å bygge ut bredbånd i deler av kommunen.
Ungdom med PC

God bredbåndsdekning er viktig for innbyggere, bedrifter og samfunnet. Vi har generelt god bredbåndsdekning i Nordre Follo, men det er også flere områder som mangler god og grunnleggende dekning.

Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er nok kunder til å gjøre det lønnsomt. I områder med liten befolkning og store avstander vil ofte kostnadene til utbygging og drift være høyere enn inntektsmulighetene.

- Det er i utgangspunktet ikke en lovpålagt kommunal oppgave å sørge for utbygging av bredbånd til private husstander eller bedrifter.

Vi kan likevel bidra til slik utbygging og derfor har vi søkt om støtte fra fylkeskommunen. 

Vi søkte om penger til å bygge ut på Skotbu, Oppsand og Bjerke Sør, og fikk tilskudd til Skotbu og Oppsand. Vi har signert kontrakt med Open Infra og utbyggingen skal være ferdig i oktober 2025, sier Imad Bahson, leder for digitalisering i Nordre Follo kommune.

Det er kommunal- og distriktsdepartementet som bevilger pengene. Akershus fylkeskommune bestemmer hvilke prosjekter som får støtte, og de har ansvar for samlet konkurranseutlysning av aktuelle prosjekter.

Les mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging

Sist endret: 01.01.2024