Status for arbeidet med utslippet ved Fugleåsen

Det er lagt ut flere lenser for å begrense skaden og det ser ut til at lekkasjen av det som er diesel eller fyringsolje er i ferd med å stoppe opp.
En lense som er lagt ut i Gjersjøen for å forhindre dieselavrenning

- Det er fortsatt fokus på å begrense omfanget og finne kilden. Det er mange brikker som skal på plass, men både brannvesenet og vi opplever at det er godt samarbeid med alle aktuelle aktører vi er i dialog med.

Undersøker fortsatt

Det begynner å tegne seg et bilde av hvor utslippet kommer fra, men det er flere ting som må undersøkes før det kan konkluderes noe. Blant annet skal det tas flere prøver, sier overingeniør i Nordre Follo kommune Helge Klevengen. 

Han legger til at det er for tidlig å si noe om hvor stor innvirkning dette kan ha på dyreliv og miljø.   

Møte med kystverket

Det har i dag vært et møte mellom Follo brannvesen, kommunen og Kystverket. Her ble det gjort rede for status og arbeidet som gjøres. Videre tiltak for opprydding ble også diskutert. Vi opplever at det er gjort et godt arbeid med å håndtere utslippet og at det er kontroll, sier Jan Pedersen, som er vakthavende i Kystverket.

Drikkevannskilden Gjersjøen overvåkes nøye.

Sist endret: 01.02.2024