Ekstraordinær båndtvang for hund er opphevet

Nordre Follo kommune opphevet den ekstraordinære båndtvangen med umiddelbar virkning fra og med fredag 2. februar.
Mann går tur med hund i bånd i skogen på vinteren

Etter flere dager med mildvær er det mindre snø. Skare- og isdannelsen er delvis redusert i kommunen. Forholdene vurderes derfor ikke lenger som ekstraordinære, og det er ikke lenger hjemmel for å opprettholde den ekstraordinære båndtvangen.

Ekstraordinær båndtvang oppheves derfor i hele Nordre Follo kommune med umiddelbar virkning.

Selv om forholdene ikke lenger anses som ekstraordinære, ser vi at det fremdeles er utfordrende tider for rådyrene. Det har vært en vanskelig start på vinteren for dem, med tøffe snøforhold og dårlig mattilgang.

Vi minner derfor om at alle hundeholdere har en aktsomhetsplikt når de slipper løs en eller flere hunder etter hundeloven § 3 og § 4. Dette innebærer blant annet at alle med hund har et ansvar for å forebygge at hunden jager vilt unødig eller på andre måter påfører dyr skade.

Vi vil vurdere å innføre ekstraordinær båndtvang på nytt dersom forholdene fremover tilsier at det igjen blir behov for det av hensyn til viltet.  

Ved funn av skadet eller sykt vilt

For henvendelser om skadet eller sykt vilt kan du ta kontakt med kommunens viltvakter på telefon 66 81 89 00.

Ved viltpåkjørsler kan du ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Sist endret: 02.02.2024