Politiske utvalgsmøter i april

De fem største utvalgene i kommunen har møter 15. og 16. april. Se hvilke saker de tar opp og behandler denne måneden.

De politiske utvalgsmøtene er åpne for allmennheten, og blir holdt på forskjellige steder i kommunen.

Utvalgsmøtene blir ikke lenger strømmet via kommune-TV på kommunens nettside. Interesserte som vil overvære et møte må derfor møte opp fysisk der møtet foregår.

Utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk 

Møtedato og tid: 15. april kl. 17.30  

Sted: Nordre Follo rådhus, møterom Greverud

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.  

Utvalg for næring, eiendom og stedsutvikling 

Møtedato og tid: 15. april kl. 17.00

Sted: Waldemarhøy bygde- og kultursenter, Waldemarhøyveien 13, Ski

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.  

Utvalg for plan og byggesak 

Møtedato og tid: 16. april kl. 17.00

Sted: Nordre Follo rådhus, møterom Skotbu

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.  

Utvalg for klima, teknikk og miljø 

Møtedato og tid: 16. april kl. 17.00

Sted: Nordre Follo rådhus, møterom Greverud

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender.

Utvalg for oppvekst, idrett og kultur

Møtedato og tid: 16. april kl. 17.00

Sted: Gamle Oppegård rådhus, kommunestyresalen

Se saksliste og sakspapirer i politisk møtekalender. 

Sist endret: 09.04.2024