Rehabilitering av Sofiemyr kunstgress noe forsinket

Sofiemyr kunstgress skulle etter planen ha vært ferdig rehabilitert 30. september. Av flere grunner er prosjektet rundt 10 uker forsinket. Målet er at banen står klar i desember, avhengig av værforhold.
Prosjekt Sofiemyr kunstgress

- Forsinkelsen får ingen konsekvenser for avtalen mellom kommunen og entreprenøren og vi har et godt samarbeid med Kolbotn IL om prosjektet Sofiemyr kunstgress, sier prosjektleder Erling A.N. Christiansen i kommunen.

Spesialpad og forsikring mot ekstremvær

Det er flere grunner til at vi har akseptert 10 ukers forsinkelse fra entreprenør. Blant annet må banens  oppbygning passe med den nye energisentralen til Kolbotn IL som skal fange varme fra banen. Energisentralen forutsetter en spesiell "pad" som må spesialbestilles fra Europa, som ble 5 uker forsinket. 

Banens sikkerhetssoner har blitt omprosjektert underveis og har ført til rundt 4 ukers merarbeid. Det har også vært behov for mer dreneringsarbeid på grunn av forsikring mot ekstremvær. 

Jobber mot klar bane 7. desember

Totalentreprenøren jobber nå for å ferdigstille Sofiemyr kunstgress til 7. desember. Arbeidet er selvsagt væravhengig. Hvis vinteren setter inn for fullt, kan ferdigstillelse av banen i ytterste konsekvens bli forskjøvet til våren.   

 

Sist endret: 27.11.2023