I disse tilfellene bør du ta kontakt med fastlegen først

Vi er inne i en tid med mye sykdom, og for å redusere ventetid på legevakten er det viktig å vite når du blir bedt om å ta kontakt med fastlegen først.
Hånd holder telefon med nummer til legevakten

I disse tilfellene ber vi deg ta kontakt med fastlegen først:


• forkjølelse og influensalignende symptomer
• feber hos barn eldre enn ett år med god allmenntilstand
• øyekatarr
• behov for sykmelding/ forlengelse av sykemelding
• fornyelse av resepter
• behov for legeattest
• kroniske tilstander uten akutt forverring

 

Prioriterer de sykeste først

Legevakten prioriteter alltid de sykeste pasientene først. I tiden som kommer, med økning i forkjølelse, influensa, korona og andre luftveisvirus, kan pasienter som ikke trenger raskt legetilsyn bli henvist til å kontakte fastlegen.

Hvem bør du kontakte når? 

Det anbefales at du først tar kontakt med fastlegen din.
Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet når du er syk.
Legevakten er der for deg som har akutte plager som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig.
Er du usikker på om du trenger legehjelp eller om din problemstilling kan vente, kan du ringe legevakten på telefon 116 117.
Du kan også søke råd på nettsidene helsenorge.no for å få hjelp til vurderingen.

Ring 113 hvis det er akutt og står om liv.

Ikke ta med flere enn nødvendig 

Vi ber pasienter om å ikke ha med seg flere personer enn det som er strengt nødvendig til legevakten. Hovedregelen er at barn og pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager. Dette er viktig for at de som er syke skal få best mulige venteforhold på legevakten og av smittevernhensyn.

 

Sist endret: 13.12.2023