Ferietilskudd for ledsager til deg som har funksjonsnedsettelser

Er du over 18 år og avhengig av praktisk eller personlig bistand når du skal på ferie eller fritidsreiser?
Breivoll strand

Da har du mulighet for å søke om ferietilskudd.

Fristen for å søke er 15. mars.

Hva kan du få støtte til?

Du kan søke om få dekket ferieutgifter for ledsageren din hvis du
  • har behov for ledsager på ferie og helgeturer
  • er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare daglige oppgaver
Støtten dekker ledsagers utgifter til reise, mat/drikke og losji. 

Tilskuddet dekker ikke lønn til ledsager.

Slik søker du

Du må skrive ut og sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon:
 
 
Vår adresse er:
 
Nordre Follo kommune
Habilitering 
Postboks 3010
1402 Ski
 
Du kan også kontakte oss på telefon: 98 29 87 44, eller sende e-post til: habilitering@nordrefollo.kommune.no

Lurer du på noe?

Du finner mer informasjon om tilskuddet på nettsidene våre.

Sist endret: 04.03.2024