Ønsker du barnehageplass?

Fristen for å søke barnehageplass fra høsten 2024 er den 1. mars. Samme frist gjelder også for sende inn eventuell dokumentasjon til barnehagesøknaden.
To barn i barnehagen på formiddagen

Foto: Adobe Stock

Nordre Follo kommune har samordnet opptak i alle kommunale og private barnehager. 

Ved hovedopptaket behandler vi søknader for barn som bor i Nordre Follo kommune og har lovfestet rett til barnehageplass.

Dette gjelder barn født til og med november 2023, og som ønsker oppstart i perioden 1. august til og med 30. november 2024.

Søk barnehageplass

Trenger du hjelp, kan du ta kontakt på telefon 40 40 32 30, kl. 09.00-11.00 mandag-tirsdag og torsdag-fredag.  

Løpende opptak 

Ønsker du barnehageplass fra 1. desember 2024 eller senere, blir ikke søknaden din bli behandlet ved hovedopptaket. Søknaden vil bli satt på venteliste for løpende (supplerende) opptak.

Bytte eller endre oppholdstid

Hvis barnet allerede har barnehageplass i kommunen, trenger du ikke søke på nytt, med mindre du ønsker overflytting til en annen barnehage og/eller endre tiden barnet skal oppholde seg i barnehagen. 

Mer informasjon

Søke, bytte og si opp barnehageplass

Sist endret: 19.02.2024