Slik får man barnehageplass gjennom året

Hva skjer hvis du ikke rakk å søke om barnehageplass før fristen for det årlige hovedopptaket i mars? Vi fordeler ledige plasser gjennom hele året.

I Nordre Follo er 1. mars en viktig dato å merke seg. Det er den årlige fristen for hovedopptaket til barnehage. Søker du innen denne fristen, har kommunen plikt til å tilby barnehageplass til de barna som fyller ett år innen utgangen av november og som har bostedsadresse i kommunen, med oppstart den måneden barna fyller 1 år.

Her finner du mer informasjon om barnehageopptaket.  

- Når vi gjennomfører et årlig hovedopptak er det lettere for kommunen å tilpasse antall barnehageplasser vi tilbyr til antall barn som trenger plass. Det gjør at vi ikke risikerer å bruke penger på å drive tomme barnehager, sier Arnfinn Almås, kommunalsjef for virksomhet oppvekst og læring.

Fyller opp ledige plasser gjennom året

Hva skjer hvis du ikke har søkt innen 1. mars?  Må du da vente til neste høst?

Nei, men etter denne fristen må du vente til det dukker opp en ledig plass i en av barnehagene, enten fordi noen slutter eller flytter.

- Vi ønsker ikke å la noen ledige barnehageplasser stå tomme. Når det er ledige plasser fyller vi dem så fort vi kan. Det er bra for både barn, foreldrene og kommunen å bruke alle plassene vi har, sier Almås.

Kommunen oppretter altså ikke nye barnehageplasser i løpet av året, men fyller opp alle plasser som står ledige gjennom såkalte suppleringsopptak. Slike opptak har vi med jevne mellomrom gjennom sommeren, høsten og vinteren. 

- Barnehagene melder fra om ledige plasser gjennom året, og så fordeler vi disse så snart som mulig. Akkurat nå har vi fem ledige plasser for barn under 3 år og 22 plasser for barn over 3 år. Disse vil raskt bli tildelt barn som står på venteliste. Utover barnehageåret vil det altså være færre muligheter for å få barnehageplass, men dette handler om faktiske barnehageplasser og ikke antall barnehageopptak, sier Almås.

Sist endret: 09.10.2023