Kommunestyret skal behandle budsjettet

13. desember er det kommunestyremøte. Det er åpent for publikum og du kan også se det direkte på nettsiden vår.

Kommunestyret har møte onsdag 13. desember klokken 9 i tidligere Oppegård rådhus. Her skal de vedta økonomi- og handlingsplan 2024-2027 og budsjett for 2024. 

De skal også behandle ombygging til avlastningsboliger og samlokaliserte boliger ved tidligere Bjørkås sykehjem, Magasinparken barnehage,
detaljregulering Vestveien 24, prioritering av spillemiddelsøknader og rullering av handlingsprogram og forskrift om folkevalgets rettigheter. 

Møtet er som alltid åpent for publikum. 

Du kan også følge det direkte på nettsiden vår

Full saksliste med sakspapirer ligger i politisk møtekalender 

Sist endret: 11.12.2023