Bolig- og byplanprisen til Nordre Follo kommune

Nordre Follo får prisen for innovativt arbeid med arealnøytralitet og naturrestaurering.
Områdeleder samfunn, klima og miljø Anne Holten med prisbildet

På Norsk Planmøte 2023 i Tromsø 9. november ble den høythengende Bolig- og byplanprisen utdelt. Prisen har vært delt ut annet hvert år siden 1978 og er en hedersbetegnelse for fremragende by- og stedsutvikling.

Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid

Tema for årets planmøte var Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid. Kriteriene for årets prisutdeling henger tett sammen med konferansens tema:

  • Hvilke konsekvenser har prosjektet for klima- og naturkrisene, og hvilken betydning har det som forbildeprosjekt for fremtidens stedsutvikling?
  • Hvordan og på hvilken måte bidrar prosjektet til å hindre målkonflikter slik at klima- og naturtiltak også bidrar til sosial rettferdighet?

Får prisen for innovativt arbeid med arealnøytralitet og naturrestaurering

– Årets tildeling speiler, på samme måte som summen av innleggene på årets Planmøte, at det ikke finnes noen quick fix på de fundamentale utfordringene vi står overfor, forteller Hans Jacob Roald, arbeidsutvalgsmedlem i BOBY.

– Tildelingen speiler også at det jobbes seriøst og på en meget bred front med mål å gi begrepet bærekraftig utvikling et konkret innhold knyttet til ulike utfordringer og ulike landsdeler. Dette danner i seg selv grunnlag for optimisme i en tid hvor det ikke er mangel på mørke skyer i horisonten, om det er det en ser etter.

Les hele saken på nettsidene til Norsk bolig- og byplanforening

På bildet: Områdeleder Samfunn,klima og miljø Anne Holten med prisbildet

Sist endret: 22.11.2023