Har du blitt utsatt for et seksuelt overgrep?

Overgrepsmottaket er et døgnåpent tilbud i Oslo som tar imot henvendelser og hjelper innbyggere fra blant andre Nordre Follo.
Trist ung kvinne på sofa

Legevakten i Oslo og overgrepsmottaket flyttet til ny adresse 22. november.

Du kan ringe overgrepsmottaket på telefon 23 04 05 00 (nytt telefonnummer) eller møte opp direkte på overgrepsmottakets nye adresse i Trondheimsveien 233, 0587 Oslo.

Overgrepsmottaket ved legevakten i Oslo er åpent hele døgnet. De tilbyr rask helsehjelp til personer over 14 år som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep.

Du kan komme selv om:

  • Du ikke vil anmelde
  • Du var påvirket av rus
  • Du ikke husker
  • Du føler skyld
  • Det er lenge siden

Dette kan overgrepsmottaket hjelpe deg med:

  • Psykologisk førstehjelp
  • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse
  • Nødprevensjon og smitteforebyggende behandling
  • Psykososial og medisinsk oppfølging

Du kan få hjelp dersom du oppholder deg i Oslo eller en av disse kommunene:

Follo:
Frogn, Nordre Follo, Ås, Enebakk, Nesodden

Romerike:
Aurskog-Høland, Rælingen, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Nannestad, Hurdal, Nes

Glåmdalsregionen:
Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue

Ring: 23 04 05 00
Møt opp: Trondheimsveien 233, Aker sykehus i Oslo

Sist endret: 28.11.2023