Reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 12. oktober 2023 reguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg.
dalsbekken VA illustrasjon

Om planen

Reguleringsplanen tillater fremføring av ny selvfallsledning og avvikling av Haugbro pumpestasjon.

Planen sikrer og ivaretar rigg- og anleggsområder og adkomst til disse, og ivaretar samtidig viktige natur- kultur- og friluftsverdier i området. Det sikres også videre drift og vedlikehold av VA-ledninger.

Plankart

Dokumenter til saken

Du finner dokumenter til planen på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ane Tingstad Grav, e-post: Ane.Tingstad.Grav@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 14.05.2024