Har du bevilling til å selge og skjenke alkohol?

Husk fristen for å levere inn omsetningsoppgave den 1. april. Du sender inn omsetningsoppgaven digitalt.
Kvinne skriver på laptop

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må betale bevillingsgebyr til kommunen hvert år.

Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol dere selger. Dere må gi opplysninger om alkoholsalget i omsetningsoppgaven.

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fristen 1. april, får du to prikker.

Hvis du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil salgs- eller skjenkebevillingen bli inndratt i minimum én uke.

Du sender inn omsetningsoppgaven digitalt. Du må laste opp vedlegg som viser hvor mye alkohol du har omsatt, og det må være bekreftet av revisor/regnskapsfører.

Les mer om omsetningsoppgave og bevillingsgebyr, og send inn omsetningsoppgaven digitalt.

Sist endret: 25.03.2024