Varsel om oppstart av planarbeid for Ingierveien 2-6

Nå starter planarbeidet for Ingierveien 2-6 på Kolbotn. Du har nå en medvirkningsmulighet og kan gi innspill til planarbeidet innen 22. mars.
ingierveien 2-6

Forslagsstiller er AEKO Eiendomsutvikling AS. Plankonsulent er A-lab arkitekter.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere gode, sentrumsnære boliger med utgangspunkt i område- og kommuneplanens føringer, og styrke den ønskede bymessige utviklingen i Kolbotn med utadrettet virksomhet på gateplan.

Les mer om planarbeidet her.

Kom med innspill

Send ditt innspill til Christian Nord, christian@a-lab.no. Merk innspillet «Detaljregulering for Ingierveien 2-6».  

Fristen for innspill er 22.3.2024.

Sist endret: 26.02.2024