Ønsker laget eller foreningen din bodplass på 17. mai?

Send oss en søknad innen 3. mai. Dere kan stå gratis på torget i Ski eller utenfor Kolben.
Norske flagg i blomsterkrukke

Foto: Peter Hansen / Unsplash

Du kan leie bodplass på torget i Ski eller utenfor Kolben. Søk om bodplass på e-post til:

Skikulturoginkludering@nordrefollo.kommune.no
Kolbotn: post@kolben.no

Merk e-posten med "Bodplass 17. mai". Søknadsfristen er 3. mai.

I søknaden må du skrive:

  • hvem som er leietaker
  • kontaktperson med navn og mobilnummer
  • hva dere skal selge
  • om dere trenger strøm

Vennlig hilsen 17. mai-komiteen i Nordre Follo  

Sist endret: 12.04.2024