Vestråtparken i Ski sentrum har fått offisielt navn

Utvalg for plan og byggesak vedtok 5. mars at navnet på parken som ligger i Ski sentrum skal være Vestråtparken.
Vestråtparken i Ski sentrum

Foto: Nordre Follo kommune

Du kan lese saksdokumentene i sak 10/24.

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye navnet. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 9. april 2024.

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen din her.

Les mer her: Lov om stadnamn

Sist endret: 08.03.2024