Åpent plankontor for Mellomåsveien 1

Vi inviterer til åpent plankontor slik at du kan få mer informasjon om hva utbyggingen innebærer og hvilke konsekvenser den vil kunne ha for nabolaget og kommunen.
Illustrasjon Mellomåsveien 1

Nå er detaljreguleringen for Mellomåsveien 1 ute til offentlig ettersyn. Det betyr at du har en medvirkningsmulighet.

Detaljreguleringen skal gi de juridiske rammene og kravene til utbyggingen av 450-500 boliger på Volvo-tomta.

Plankontoret er åpent onsdag 10. januar fra kl. 08-16 og torsdag 11. januar fra kl. 16-21. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom i Volvos lokaler i Mellomåsveien 1.

Forslagsstiller Stor-Oslo eiendom, DARK arkitekter og kommunens saksbehandlere er til stede for å forklare planene og svare på spørsmål fra deg som nabo, eller om du bare er interessert i hva som skal skje i Mellomåsveien 1.

Husk at fristen for å sende inn merknader til planforslaget er 8. februar 2024.

Les mer om planen her.

Sist endret: 23.01.2024