Trær hogges i turområde på Solberg

Glommen-Mjøsen Skog informerer om at det fra mandag 18. desember pågår hogst i Solbergområdet mellom E18 og Søndre Tverrvei.
Kart til varsel om hogst på Solberg

Dette området er mye brukt til friluftsliv og rekreasjon. Området ligger i Ås kommune, men nær Nordre Follo.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppfordrer Glommen-Mjøsen Skog spesielt barnehagene, elever på skole og SFO til å begrense ferdselen i området mens hogsten pågår.

Ønsket er å unngå farlige situasjoner og misforståelser for de unge som ferdes i området.

Glommen-Mjøsen skal sette i stand alle stier og veier etter skogdriften slik at naturopplevelser i området blir minst mulig forringet.

Her kan du lese hele informasjonsbrevet fra Glommen-Mjøsen Skog (pdf)

Kontaktperson for hogsten hos Glommen-Mjøsen Skog er Skogbruksleder Ingrid Sandtorp Thorvaldsen, tlf. 91 77 79 87 og e-post ist@glommen-mjosen.no

Sist endret: 20.12.2023