Din organisasjon kan være viktig for kommunens beredskap

Vi inviterer til åpent samarbeidsmøte med små og store lag og foreninger.
Frivillige som pakker matposer

Adobe Stock

Kommunen har en plan for hvordan vi skal håndtere kriser, ulykker og katastrofer.

Pandemien viste oss hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen.

Vi fikk for eksempel god hjelp til transport, nabohjelp, teststasjoner og informasjon til utsatte målgrupper.

Ønsker tettere samarbeid med frivilligheten

Vi ser for oss å jobbe sammen om god beredskap, både gjennom avtaler, planer og øvelser. Det er også aktuelt med faste, regelmessige møter med lag og foreninger for å videreutvikle, evaluere og justere beredskapen vår.

I første omgang ønsker vi å sjekke interessen for et møte om beredskap og helseberedskap, sånn at vi kan informere litt mer om hva vi har tenkt.

Hvis du som privatperson tenker at du kan ha noe å bidra med i kommunens beredskap, må du melde deg inn i et lag eller en forening.

Meld din interesse

Hvor og når?

Velkommen til kommunestyresalen i Gamle Oppegård rådhus torsdag 25. april kl. 18–20.

Espen Hallan (fagsjef beredskap), frivilligkoordinator Maren Bergem Owe og kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold (ansvar for planlegging av helseberedskap) vil være til stede på møtet.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe før møtet, kan du ta kontakt med frivilligkoordinator Maren Bergem Owe på e-post:

Maren Bergem Owe

Sist endret: 12.04.2024