Vi vil høre fra deg som er pårørende

Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet om er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi vil gjerne vite hvordan du opplever å bli involvert og ivaretatt som pårørende.

Både nærmeste pårørende og andre pårørende kan besvare undersøkelsen. Du må være over 18 år.

Spørreundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres årlig i perioden desember–mars.

Din stemme er viktig

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene.

Vi bruker anonyme resultater fra undersøkelsen til vårt kvalitetsarbeid om pårørende i vår kommune. I tillegg vil anonyme resultater fra undersøkelsen brukes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

Slik deltar du i undersøkelsen

Gå inn på nettsidene til pårørendeundersøkelsen IVARETATT? for å gi din tilbakemelding.

Her finner du også mer informasjon om undersøkelsen.

Hvis du trenger hjelp til å delta i den digitale undersøkelsen, kan du ta kontakt med innbyggertorget på telefon 02178.

Sist endret: 01.12.2023