Vant pris for innsats for sårbare eldre

Nordre Follo kommune fikk pris for vårt arbeid med helsetjenester for syke eldre med sammensatte behov, og som ofte har bruk for helsetjenester.
Nordre Follo fikk pris for innsats for syke eldre av Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog delte ut pris til Nordre Follo kommune under den årlige Pasientsikkerhetskonferansen i regi av Helsedirektoratet.

Forbedringsprisen deles hvert år under Pasientsikkerhetskonferansen. I år var det Nordre Follo kommune som fikk prisen sammen med  Akershus universitetssykehus HF og kommunene Kongsvinger, Lillestrøm, Nes og Ullensaker.

De fikk alle pris for sitt arbeid med "Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester (IHT).  

- Vi gratulerer vinnerne av årets Forbedringspris med et enestående prosjekt som viser systematisk forbedring i samhandlingen mellom sykehus og kommuner i praksis.

Det er svært viktig for å bedre pasientsikkerheten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da han delte ut prisen.

Samarbeid mellom sykehus, kommune og fastlege

Dette er et prosjekt hvor sykehus, kommuner og fastleger har  gått sammen for å sikre at spesielt sårbare pasienter får nødvendige helsetjenester fra ulike instanser til rett tid og på rett måte. 

Modellen det jobbes etter tar utgangspunkt i pasientenes individuelle behov og livssituasjon. Prosjektet har i tillegg utviklet nye digitale verktøy for samarbeid, oppfølging og måling av resultater.

Dette er både forbedring og innovasjon, og arbeidet har allerede gitt gode resultater.

Gitt gode resultater

Målinger viser at færre pasienter trenger øyeblikkelig hjelp og døgnopphold enn tidligere, og at flere får forebyggende helsetjenester og dagtjenester.   

Tilbakemeldingene fra pasient og pårørende er også svært gode. De forteller at de har fått mer trygghet, forutsigbarhet, samt innsikt i egen helse.  

Arbeidet har stor overføringsverdi og gir inspirasjon og læring til andre.

Motiverende og verdifullt

- Dette viser hvordan vi som kommune kan samarbeide best med spesialisthelsetjenesten, til nytte for våre sykeste eldre. At de får et «team» rundt seg som kan jobbe forebyggende sammen.

Det er veldig motiverende å se at ITH-prosjektet gir resultater, og vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med dette, sier områdeleder for helse i Nordre Follo kommune, Line Stenerud.

Foto: Bjørn Guldvog deler ut prisen til de fem prisvinnerne av forbedringsprisen 2023.

Sist endret: 27.11.2023