Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for planområde Linås

Spørsmål til forhandlingene kan rettes til Nordre Follo kommune innen 12. april 2024.
kartutsnitt planområde Linås

Kartutsnitt: Nordre Follo kommune

Reguleringsplan for Linås ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 10.02.2021.

Utbyggingsavtalen skal regulere utbyggers og kommunens plikter om finansiering og etablering av blant annet gang-sykkelvei forbi Langhus skole, som det er stilt krav om at må være på plass samtidig med at Linås bygges ut.

For informasjon om reguleringsplanen se kommunestyresak 21/21.

Har du spørsmål?

Spørsmål til forhandlingene kan rettes til Nordre Follo kommune på epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski, innen 12.04.2024.
Merk henvendelser med «Utbyggingsavtale Linås, sak 24/030020».

Sist endret: 08.03.2024