Nordre Follo har nytt kommunenummer

Nordre Follo kommune har fått nytt kommunenummer fra 1. januar 2024, som følge av deling av Viken fylke til Akershus, Buskerud og Østfold.
Sofiemyr vinterbilde
Kommunenummeret består av fire sifre, der de to første angir fylke og de to siste angir kommunen innen fylke. Nytt kommunenummer for Nordre Follo kommune er 3207.
 

Hva brukes kommunenummer til?

Alle eiendommer i kommunen er identifisert med et matrikkelnummer som består av kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer (eksempel: 3207-275/110/0/0). 
 
Når du skal sende inn søknad til kommunen tilknyttet en eiendom, er det viktig at du benytter det nye kommunenummeret i alle vedlagte dokumenter. Det samme gjelder hvis du skal sende inn hjemmelsdokument til tinglysing.
 
 
 

 

Sist endret: 23.01.2024