Slik jobber vi med kunstig intelligens (KI)

I Nordre Follo har vi tenkt å bli skikkelig gode på å bruke mulighetene som kommer med kunstig intelligens.
Roboter og kunstig intelligens i en digital hverdag

Foto: Generert av AI i Image Creator fra Designer via Microsoft Copilot

Nordre Follo er allerede langt fremme i skoene på digitalisering. Det er et arbeid som fortsetter med full gass.

Det er ventet at kunstig intelligens kommer til å gi store muligheter og føre til store endringer i måten vi jobber på i årene som kommer.

Nordre Follo er alltid på jakt etter bedre og mer effektive måter å løse oppgavene våre på, og vi tror dette vil bety mye bra for innbyggerne våre.

Vi har bare sett starten på utviklingen, og foreløpig er det begrenset med ferdige løsninger som vi kan bruke i kommunen. Men når KI-toget er klar for avgang, skal vi stå klar på perrongen med billett i hånden.

Nordre Follo skal bli blant landets beste kommuner på å bruke kunstig intelligens.  

Dette er et område det forskes mye på, og det kommer nye produkter og muligheter med denne teknologien hele tiden. 

Vi kommer derfor ikke til å sette oss ned og skrive en større KI-strategiplan akkurat nå. Den kommer til å bli utdatert før vi rekker å vedta den.

Så hvordan skal vi da lykkes? 

Seks ting vi gjør for å bli best på KI


1. Vi girer opp 

Vi har en rekke fagmiljøer rundt om i kommunen som har masse forslag og idéer til hvordan vi kan bruke teknologien. På en ledersamling oppfordret vi folk til å dele sine innspill, og da kom det inn over 100 idéer på et par minutter.

Nå skal kommunen finne en samarbeidspartner med den tekniske kompetansen som kan sette disse idéene ut i livet. 

2. Vi er nysgjerrige

Vi holder oss oppdaterte på hvordan KI preger kommunal sektor. Vi deltar i nettverk, er åpne og spørrende. Vi følger med på nyheter, utgivelser, innlegg og personligheter som er gode på dette.

Vi tester ut verktøyene og ser hva de kan gjøre for oss. Vi leker, vi lærer, vi feiler og bruker det som funker.   

3. Vi lærer sammen 

Kunstig intelligens er et viktig tema i lederutviklingen i kommunen. Alle lederne fikk KI- bok til jul, vi har kurs og faglige innlegg, og det blir tema på utviklingsprogrammet vårt.

4. Vi deler med hverandre 

Vi prøver å dele kunnskapen med hverandre. Vi har laget et internt nettsted hvor vi deler tips, triks, nyheter og erfaringer med hverandre. 

Et annet eksempel er toknekken, et ukentlig møtepunkt på torsdager hvor vi deler småtips, triks og muligheter med hverandre om blant annet kunstig intelligens.  

5. Vi gir tilgang til verktøyene 

Mange av våre ansatte har nå tilgang til KI-verktøy, som for eksempel Copilot for Edge. Etter hvert som Microsoft 365 Copilot får bedre støtte for norsk språk, vil stadig flere av kommunens ansatte få lisenser til dette.

Mange har også tilgang til annen KI-funksjonalitet, for eksempel gjennom Adobe-lisensene.

I tillegg har vi mange engasjerte medarbeidere som på eget initiativ har begynt å bruke andre verktøy, og som tenker på hvordan de kan brukes i jobbsammenheng også.

Jo bedre teknologien blir, jo bedre tilgang vil våre medarbeidere få til verktøyene.  

6. Vi gjør grundige analyser og vurderinger

Vi er en offentlig instans, og da må alt gjøres ordentlig. Derfor tenker vi mye på sånne ting som regler og prosedyrer, etikk, rettigheter, GDPR, personvern og alt det andre som må være 100 % i orden før kommunen bruker kunstig intelligens.  

Spesielt er det viktig at vi tenker på risiko og sikkerhet. Det å være i front på KI innebærer en iboende risiko for å trå feil. Vi kan nok ikke hindre at vi gjør feil.

Men gjennom å hele tiden tenke på utfordringer og risikobilde, er vi bedre i stand til å håndtere de feilene vi kommer til å gjøre – uten at det går ut over tilliten til arbeidet vi gjør eller vår tiltro til teknologien. 

Jo mer vi tenker i starten av et prosjekt, jo mindre er risikoen for at vi må stoppe gode løsninger grunnet manglende dårlig sikkerhet, manglende etikk eller trøbbel med datagrunnlaget vi skal bruke.

Sist endret: 24.05.2024