Utbyggingen av Nedre torg starter i februar

Parkeringsplassene i området vil bli fjernet og det blir mindre fremkommelighet i byggeperioden.
illustrasjon ski torget

Utbyggingsområdet er delt i fire, og arbeidene skal pågå i periodene:

  • Nedre torg: 26. februar 2024 - 15. juni 2026
  • Idrettsveien vest: 1. september 2024 - 30. april 2025
  • Øvre torg: 21. oktober 2024 - 1. oktober 2025
  • Idrettsveien midt: 5. mai 2025 - 1. juni 2026

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2026.

Illustrasjon av anleggsområde Ski gågate og torgene

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften. Noe ekstra graving utenfor angitte faser vil forekomme.

Starter ved Nedre torg

Anleggsarbeidene begynner med å oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett og el-anlegg ved Nedre torg.

I første periode vil arbeidene hovedsakelig foregå fra mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00.

Parkeringsplassen fjernes 

Parkeringen på Nedre torg fjernes i slutten av februar. Parkering i Torgveien vil i hovedsak opprettholdes, med noen midlertidige endringer. Parkering bak Rådhuset er tilgjengelig.

Hvor er det parkeringsplasser?

På Vegvesenet.no kan du søke etter parkeringsplasser. Kartet viser antall plasser, ladeplasser og plasser for HC-parkering.

Mindre fremkommelig 

Det vil være redusert fremkommelighet i perioden med tidvis omlagte kjøremønstre til eiendommene. Informasjon om dette vil komme nærmere oppstart.

Det vil under hele perioden lages tilrettelagt gangsoner med universell utforming frem til tjenester og næring.

Les mer om prosjektet her

Kontaktinformasjon

Er du en av naboene og har spørsmål, kontakt oss:

torgoggate@nordrefollo.kommune.no

Entreprenør: olena@landskap.no

Sist endret: 12.02.2024