Illustrasjon av nye Ski torg

Torgene og gågata i Ski

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Prosjektet består av flere faser.  Det skal legges til rette for et levende sentrum i anleggsperioden. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften.

Om prosjektet

Ski torg og gågate er et av prosjektene i program for utviklingen av Ski sentrum.

Deler av Øvre torg og parkeringsplassen på Nedre torg skal bli forvandlet til en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv.

Utviklingen av torget er basert på kommunens områdeplan for Ski sentrum, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, og kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

Det danske arkitektfirmaet Urban Power vant en arkitektkonkurranse i 2019. Kommunen og Urban Power har utarbeidet et forprosjekt for nedre torg, hvor også deler av Øvre torg er tatt inn. 

Et stort og komplekst prosjekt

Prosjektet er stort og det foregår midt i et bomiljø, med strenge krav til arbeidstider og støygrenser. Det vil foregå i flere faser. 

Byggestart vil være tidlig i 2024 og planlagt ferdigstilt medio 2026.  

Entreprenøren vil få konkrete milepæler å forholde seg til, men står også fritt til å endre i fremdriftsplanen. Vi legger opp til et tett samarbeid. 

For å lage en god fremdriftsplan må vi ta hensyn til blant annet vær og sesong, leveranse, næringsliv og handel. 

Det er flere ting som påvirker planen: 

 • Vi skal legge infrastruktur for vann, avløp og overvann i Idrettsveien (vest/midt) og under torgene. Det skal etableres anlegg for gatevarme.
 • Vi skal etablere parkouranlegg, fontene– og skøyteanlegg, lekeanlegg og treamfi med mer. Vi skal plante blomster og trær.
 • Uteserveringen i gågaten skal kunne holde åpent i sommersesongene fra mai til september i 2024 og 2025.  
 • Det vil ikke være mulig å parkere på Nedre torg når arbeidene starter opp.

Endelig plan for prosjektet vil bli klart når vi får en byggeplan fra entreprenør. Det er inngått avtale med entreprenør Braathen Landskapsentreprenør AS. 

Se bilder og video av hva som er planlagt

Video om planene

Videoen forklarer hva vi har tenkt å gjøre i Ski sentrum.

Øvre torg

Se også bildet i 360° av Øvre torg i stor versjon herIdrettsveien

Se også bildet i 360° av Idrettsveien i stor versjon her

Nedre torg

Se også bildet i 360° av Nedre torg i stor versjon her

Gågata mellom Øvre torg og Nedre torg

Se også bildet i 360° av gågata i stor versjon her

Aktuelt

Mars 2024

Det blir ingen større endringer i kjøremønsteret i mars. Følg med på skilting.

I løpet av mars starter rivingen, og arbeidet med å omlegge høyspent. Det vil under hele perioden være tilrettelagt gangveier med universell utforming frem til tjenester, butikker og næring.

Første fase er mellom 26. februar til 1. april.

I denne perioden vil arbeidene hovedsakelig foregå fra mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i plan og fremdrift.

Oversiktsbilde av hvordan bygging og skilting på Nedre torg vil være i mars 2024

Miljømål og bærekraftsmål i prosjektet

Kommunen har organisert utvikling og utbygging av Ski sentrum i et program. Et vesentlig og førende effektmål i programmet er at «realiseringen av Ski sentrum blir bærekraftig».

Hensikten er å redusere klima- og miljøbelastning fra utbyggingen av Ski sentrum. Det meste av eksisterende anlegg skal demonteres og lagres til videre gjenbruk.

Anleggsplassen skal være fossilfri. Det betyr at vi bruker elektriske maskiner (gravemaskiner, hjullaster og kraner) på anlegg, og utslippsfri massetransport til og fra.

Oppstart av arbeidet skal markeres den 1. mars, der ordfører kommer for å ta det første spadetaket.

Kontaktinformasjon

Er du en av våre naboer og har spørsmål, kontakt oss på:
torgoggate@nordrefollo.kommune.no

Entreprenør: ski.torg@landskap.no

Februar 2024

Vi starter opp grunnarbeider på Nedre torg fra mandag 26. februar.

Parkeringen på Nedre torg skiltes med PARKERING FORBUDT fra 23. februar og området gjerdes inn fra 26. februar.

Utbyggingsområdet er delt i fire. Arbeidene skal pågå i disse periodene:

 • Nedre torg: 26. februar 2024 - 15. juni 2026
 • Idrettsveien vest: 1. september 2024 - 30. april 2025
 • Øvre torg: 21. oktober 2024 - 1. oktober 2025
 • Idrettsveien midt: 5. mai 2025 - 1. juni 2026

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2026.

Illustrasjon av anleggsområde Ski gågate og torgene

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften. Noe ekstra graving utenfor angitte faser vil forekomme.

Starter ved Nedre torg

Anleggsarbeidene begynner med å oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett og el-anlegg ved Nedre torg.

I første periode vil arbeidene hovedsakelig foregå fra mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00.

Parkeringsplassen fjernes 

Parkeringen på Nedre Torg fjernes i slutten av februar. Parkering i Torgveien vil i hovedsak opprettholdes, med noen midlertidige endringer. Parkering bak Rådhuset er tilgjengelig.

Vi henviser til andre HC- plasser og øvrige parkeringsplasser i Ski sentrum. Det er kommunale HC-plasser i Torgveien og ved Rådhuset. 

Hvor er det parkeringsplasser?

På Vegvesenet.no kan du søke etter parkeringsplasser. Kartet viser antall plasser, ladeplasser og plasser for HC-parkering.

Du kan også se hvor det er kommunale og private parkeringsplasser i Ski og på Kolbotn i dette kartet:

Mindre fremkommelighet 

Det vil være redusert fremkommelighet i perioden med tidvis omlagte kjøremønstre til eiendommene. Informasjon om dette vil komme nærmere oppstart.

Det vil under hele perioden lages tilrettelagt gangsoner med universell utforming frem til tjenester og næring.

Fremdrift i 2023

Desember: Infomøte om prosjektet Ski torg og gågate i Auduns sal i Nordre Follo rådhus.

Se presentasjon fra informasjonsmøtet

Høst: Kontraktsignering med entreprenør.

Juni: Vedtatt gjennomføring.

April: Informasjonsmøte med næringsdrivende. 

Se presentasjonen fra møtet

Februar: Detaljprosjekteringen er ferdig. 

Politisk behandling

Arbeidet med torgene er tilknyttet kommunens overordnede program for utviklingen av Ski sentrum. Torg- og gågateprosjektet er under prosjektering.

Kommunestyret vedtok 14. juni 2023 at prosjektet skal gjennomføres.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du sende en epost til torgoggate@nordrefollo.kommune.no

Entreprenør: ski.torg@landskap.no

Sist endret: 27.02.2024