Torget i Ski sentrum

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Detaljprosjektering av øvre og nedre torg samt gågata pågår våren og sommeren 2022. Foreløpig oppstart for byggearbeider er planlagt høsten 2023, med forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften.

Prosjektbeskrivelse

Torget er et av prosjektene som er tilknyttet det overordnede program for utviklingen av Ski sentrum.

Deler av øvre torg og parkeringsplassen på nedre torg skal bli forvandlet til et sentralt offentlig rom, en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv.

Til grunn for utviklingen av torget ligger kommunens områdeplan for Ski sentrum, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, samt kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

I 2019 gjennomførte kommunen en arkitektkonkurranse om nedre torg i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Den ble utlyst i januar 2019. Vinner ble kåret i juni 2019. Samarbeidet med vinneren, det danske arkitektfirmaet Urban Power, ble påbegynt i august 2019.

På bakgrunn av konkurransen har det blitt utarbeidet et forprosjekt for nedre torg, hvor også deler av øvre torg er tatt inn. Dette ble utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og Urban Power.

Kommunen ser utviklingen av torgene i sammenheng med andre pågående og planlagte utbyggingsprosjekter i Ski sentrum, både i kommunens og andre aktørers regi, blant annet den planlagte videregående skolen i Ski sentrum med tilhørende parkeringshus under bakken.

Aktuelt nå

April 2022: Vi er nå i en fase hvor torgene og gågata detaljprosjekteres. Dette er et samarbeid mellom kommunens program for utviklingen av Ski sentrum og Sweco. Foreløpig oppstart for byggearbeider er planlagt høsten 2023, med forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften.

Desember 2020: Arbeidet med torget pågår, men er noe utsatt i påvente av koordinering mot andre prosjekter som pågår i Ski sentrum. Når dette er klart, vil detaljprosjekteringen begynne. Torget er et av prosjektene som er tilknyttet det overordnede program for utviklingen av Ski sentrum.  

Desember 2019: En modell av nedre torg er plassert i foajeen i Nordre Follo rådhus. Alle interesserte kan komme og se på den i rådhusets åpningstid mellom klokken 08.00 og 15.30. Modellen viser en bearbeiding av vinnerforslaget. Det vil bli endringer i detaljprosjekteringen, men ikke de store grepene.

September 2019: Forprosjektet har gjennomført brukergruppemøter med representanter fra blant annet næringslivet, kulturlivet, brannvesenet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet. Kommunen vurderer innmeldte behov og ønsker fra brukergruppene i arbeidet med torget.

Politisk behandling

Arbeidet med torgene er tilknyttet kommunens overordnede program for utviklingen av Ski sentrum. Neste politiske behandling av programmet kommer i september 2022.

Kontaktinformasjon

Anne Hindklev Hamouni

Sist endret: 16.05.2022