Illustrasjon av nye Ski torg

Illustrasjon: Nordre Follo kommune

Torgene i Ski sentrum og gågata

Planlegging Ferdigstilt
 1. Planlegging
 2. Forprosjekt
 3. Byggestart
 4. Gjennomføring
 5. Ferdigstilt
Torgene og gågata i Ski skal bli til en møteplass med frodig byliv. Utbyggingen er delt inn i fire faser.

Om prosjektet

Ski torg og gågate er et av prosjektene i program for utviklingen av Ski sentrum.

Deler av Øvre torg og parkeringsplassen på Nedre torg skal bli forvandlet til en møteplass med et frodig byliv.

Dette er planen

På torget og i gågata skal vi

 • legge infrastruktur for vann, avløp og overvann 
 • etablere anlegg for gatevarme
 • etablere parkouranlegg, fontene– og skøyteanlegg, lekeanlegg og treamfi 
 • plante blomster og trær

Delt i faser

Prosjektet er stort og det foregår midt i et bomiljø, med strenge krav til arbeidstider og støygrenser. 

Utbyggingen er derfor delt inn i fire faser og skal pågå i disse periodene:

 • Nedre torg: 26. februar 2024 - 15. juni 2026
 • Idrettsveien vest: 1. september 2024 - 30. april 2025
 • Øvre torg: 21. oktober 2024 - 1. oktober 2025
 • Idrettsveien midt: 5. mai 2025 - 1. juni 2026

Prosjektet er planlagt ferdig våren 2026.

Illustrasjon av anleggsområde Ski gågate og torgene

Det er ikke lenger mulig å parkere på Nedre torg.

Uteserveringen i gågata skal kunne holde åpent i sommersesongene fra mai til september i 2024 og 2025.

Butikkene i sentrum skal kunne holde åpent som vanlig i byggeperioden.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften. Noe ekstra graving utenfor angitte faser vil forekomme.

Bakgrunn for prosjektet

Utviklingen av torget er basert på kommunens

Hvem bygger?

Det danske arkitektfirmaet Urban Power vant arkitektkonkurransen i 2019. Kommunen og Urban Power har utarbeidet et forprosjekt for Nedre torg, hvor også deler av Øvre torg er tatt inn.

Det er inngått avtale med entreprenør Braathen Landskapsentreprenør AS. Entreprenøren vil få konkrete milepæler å forholde seg til, men står også fritt til å endre i fremdriftsplanen. 

For å lage en god fremdriftsplan, må vi ta hensyn til blant annet

 • vær og sesong
 • leveranse
 • næringsliv og handel

Følg med på byggingen på kamera

Vi har et kamera oppe på rådhustaket som tar bilde av byggingen på Øvre- og Nedre torg hvert 10. min.  

Se byggingen

Se bilder og video av hva som er planlagt

Video om planene

Videoen forklarer hva vi har tenkt å gjøre i Ski sentrum.

Interaktivt bilde av hva som er planlagt 

Se også bildet i 360° av torgene og gågata i stor versjon her

Fremdrift 

Sommeren 2024

Krysset i Torgveien og Sentrumsveien blir åpnet, slik at du kan kjøre til Torgveien og Idrettsveien.

Vi har delvis fått etablert vann- og avløpsledninger (VA) i krysset Torgveien og Sentrumsveien.

Området blir midlertidig asfaltert i uke 25. Ved Torgveien 10 fortsetter vi arbeidet med vann og avløp. Da blir veien stengt for gjennomkjøring.

Vi skal bli ferdig med å legge om høyspent og å oppgradere fjernvarmetraseen ved Torgveien 4 i denne perioden.

Vi planlegger også å bli ferdig med vann- og avløparbeidet i fase 3 innen 31.juli.

Etter dette starter fase 4 der vi skal oppgradere vann- og avløp på Nedre torg. Vi skal også etablere fordrøyningsmagasiner.

Fra 1. september begynner vi å arbeide i Idrettsveien, vest for torgene.

Arbeidstid:
Mandag- fredag kl. 07.00-19.00. Arbeid på lørdager kan forekomme.

Tidsperiode:
Fase 3: 22. juni - 31. juli
Fase 4: 01. august - 01. september

Alle butikkene på Ski torg og gågate holder åpent som vanlig.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Juni 2024

Vi fortsatte med å få på plass nye vann- og avløpsledninger (VA) i krysset Torgveien/Sentrumsveien.

Dette skulle vi vært ferdig med til 1. juni, men ble forsinket.

Vi skulle også ferdigstille arbeidet med å legge om høyspent på Nedre- og Øvre torg i denne perioden.

Mai 2024

Vi fortsatte med å få på plass nye vann- og avløpsledninger (VA) i krysset Torgveien/Sentrumsveien, og å legge om høyspent på Nedre- og Øvre torg.

April 2024

I april skulle nye vann- og avløpsledninger på plass. Vi gravde 4-5 meter ned i bakken. Grøftekasser ble brukt for å stabilisere og sikre de dype grøftene.

Arbeidet med å legge om høyspent fortsatte også parallelt.

Endret kjøremønster

Hvor du kan kjøre bil og andre kjøretøy ble endret fra april. Området foran inngangen til Ski storsenter ble stengt av for biltrafikk. 

Mars 2024

Det ble ingen større endringer i kjøremønsteret i mars.

I løpet av mars startet rivingen, og arbeidet med å omlegge høyspent. 

Første fase var mellom 26. februar til 1. april. Oppstart av arbeidet ble markert den 1. mars, der ordfører tok det første spadetaket.

Februar 2024

Vi startet opp grunnarbeider på Nedre torg mandag 26. februar. Anleggsarbeidene begynte med å oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett og el-anlegg ved Nedre torg. 

Fremdrift i 2023

Desember: Infomøte om prosjektet Ski torg og gågate i Auduns sal i Nordre Follo rådhus.

Se presentasjon fra informasjonsmøtet

Høst: Kontraktsignering med entreprenør.

Juni: Vedtatt gjennomføring.

April: Informasjonsmøte med næringsdrivende. 

Se presentasjonen fra møtet

Februar: Detaljprosjekteringen er ferdig. 

Parkeringsplassen fjernet

Parkeringen på Nedre Torg ble fjernet i slutten av februar. Det vil fortsatt være parkering i Torgveien, med noen midlertidige endringer. Parkering bak Rådhuset er tilgjengelig.

Vi henviser til andre HC- plasser og øvrige parkeringsplasser i Ski sentrum. Det er kommunale HC-plasser i Torgveien og ved Rådhuset. 

Hvor er det parkeringsplasser?

På Vegvesenet.no kan du søke etter parkeringsplasser. Kartet viser antall plasser, ladeplasser og plasser for HC-parkering.

Du kan også se hvor det er kommunale og private parkeringsplasser i Ski og på Kolbotn i dette kartet:

Hvor kan du gå og kjøre?

I dette kartet kan du se hvor du trygt kan gå og kjøre under byggingen. Kartet oppdateres fortløpende.

Trykk på de tre horisontale strekene i høyre kant for å få opp tegnforklaring.

Hvor du kan kjøre bil og andre kjøretøy gjelder fra 22. juni til 31. juli. Følg med på skiltingen.

Torgveien øst blir stengt for gjennomkjøring. Du kan kjøre i Sentrumsveien til Torgveien vest og Idrettsveien.

I juli vil du bare kunne kjøre ut i Jernbaneveien fra Torgveien.

Skal du til eiendommene i Idrettsveien vest i gågata, må du kjøre via Sentrumsveien.

På bildet ser du skiltingen og hvor du kan kjøre i fase 3:

kart med trafikkavvikling i Ski sentrum sommeren 2024


Den 1. august starter fase 4. Da åpnes krysset i Sentrumsveien og Torgveien.

Se hvor du kan kjøre i fase 4:

kart med trafikkavvikling i Ski sentrum sommeren 2024

Merk at trafikkavvikling eller skilting i Idrettsveien (gågate) er uendret.

Under hele perioden vil det være tilrettelagte gangveier med universell utforming frem til tjenester, butikker og næring.

Politisk behandling

Arbeidet med torgene er tilknyttet kommunens overordnede program for utviklingen av Ski sentrum. Torg- og gågateprosjektet er under prosjektering.

Kommunestyret vedtok 14. juni 2023 at prosjektet skal gjennomføres.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du sende en e-post til torgoggate@nordrefollo.kommune.no

Entreprenør: ski.torg@landskap.no

Sist endret: 04.07.2024