Illustrasjon av nye Ski torg

Ski torg og gågate

Planlegging Ferdigstilt
  1. Planlegging
  2. Forprosjekt
  3. Byggestart
  4. Gjennomføring
  5. Ferdigstilt
Foreløpig byggestart er planlagt til 2. januar 2024. Prosjektet består av flere faser.  Det skal legges til rette for et levende sentrum i anleggsperioden. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den planlagte fremdriften.

Om prosjektet

Ski torg og gågate er et av prosjektene i program for utviklingen av Ski sentrum.

Deler av øvre torg og parkeringsplassen på nedre torg skal bli forvandlet til  en møteplass hvor det kan bli et frodig byliv.

Utviklingen av torget er basert på kommunens områdeplan for Ski sentrum, innbyggernes tilbakemeldinger og ønsker samlet inn gjennom byutviklingsprosjektet Skiliv i 2017, og kommunens funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum.

Det danske arkitektfirmaet Urban Power vant en arkitektkonkurranse i 2019. Kommunen og Urban Power har utarbeidet et forprosjekt for nedre torg, hvor også deler av øvre torg er tatt inn. 

Et stort og komplekst prosjekt

Prosjektet er stort og det foregår midt i et bomiljø, med strenge krav til arbeidstider og støygrenser. Det vil foregå i flere faser. 

Byggestart vil være januar 2024 og planlagt ferdigstilt medio 2026.  

Entreprenøren vil få konkrete milepæler å forholde seg til, men står også fritt til å endre i fremdriftsplanen. Vi legger opp til et tett samarbeid. 

For å lage en god fremdriftsplan må vi ta hensyn til blant annet vær og sesong, leveranse, næringsliv og handel. 

Det er flere ting som påvirker planen: 

  • Vi skal legge infrastruktur for vann, avløp og overvann i Idrettsveien (vest/midt) og under torgene. Det skal etableres anlegg for gatevarme.
  • Vi skal etablere parkouranlegg, fontene– og skøyteanlegg, lekeanlegg og treamfi med mer. Vi skal plante blomster og trær.
  • Uteserveringen i gågaten skal holde åpent i sommersesongene fra mai til september i 2024 og 2025.  
  • Det vil ikke være mulig å parkere på nedre torg når arbeidene starter opp 2. januar 2024.

Endelig plan for prosjektet vil bli klart når vi får en byggeplan fra entreprenør. Det er planlagt å inngå avtale med entreprenør høsten 2023.

Aktuelt

Januar 2024: Planlagt byggestart.

Høst 2023: Kontraktsignering med entreprenør.

Juni 2023: Vedtatt gjennomføring.

April 2023: Informasjonsmøte med næringsdrivende. 

Se presentasjonen fra møtet

Februar 2023: Detaljprosjekteringen er ferdig. 

Politisk behandling

Arbeidet med torgene er tilknyttet kommunens overordnede program for utviklingen av Ski sentrum. Torg- og gågateprosjektet er under prosjektering.

Kommunestyret vedtok 14. juni 2023 at prosjektet skal gjennomføres.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål kan du sende en epost til torgoggate@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 01.09.2023