Ski sentrum

Både offentlige og private utbyggere skal investere stort i Ski sentrum. Vi jobber med å gjøre belastningen for deg og andre så liten som mulig.