Alle som gjør opp ild må være forsiktige, og passe på at det ikke begynner å brenne. Dette gjelder alle, hele året og overalt. 

Er du usikker på om du bør tenne opp? La heller være. 

Før du tenner opp, setter brannvesenet stor pris på om du ringer 110-sentralen på telefon 64 91 31 00, slik at de unngår å rykke ut unødvendig. 

Du kan bli straffet med bøter eller fengsel om du bryter den generelle aktsomhetsplikten. 

Følg med på skogbrannfarevarselet og følg tips og råd fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Forbud fra 15. april til 15. september

Fra 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i skogen, eller i nærheten av skogen og annen utmark. 

"I nærheten av" betyr nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne planter, trær, gress eller annet brennbart materiale. 

Forbudet gjelder for eksempel engangsgrill, primus og bål, og på alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er

  • gårdsplasser
  • hustomter
  • dyrket mark
  • engslått
  • kulturbeite 
  • skogplantefelt 

Den generelle aktomshetsplikten gjelder alltid, også på innmark, både i perioden med forbud og resten av året.

Les mer på Follo brannvesens nettsider

Grill og bålplasser

Det finnes ikke godkjente grill- og bålplasser i kommunene som Follo Brannvesen dekker. Det er fordi aktsomhetsplikten gjelder over alt og hele tiden.

Det vil si at du må tenne opp på en forsvarlig og sikker måte, uansett. Fra 15. april til 15. september må du også ta hensyn til forbudet i skog og utmark, og eventuelle unntak.

Enkelte steder finnes det tilrettelagte bålplasser, gjerne med utepeiser eller lignende. Plassene er typisk tilrettelagt av grunneier eller kommunen.

Disse plassene har ingen godkjenning fra brannvesenet og har de samme reglene som andre steder.

Skal du gjøre opp ild, må du søke

Fra 15. april til 15. september må du søke om å gjøre opp ild i skogen, eller i nærheten av skog og annen utmark. 

Søk om å gjøre opp ild (follobrannvesen.no)