Jobber fortsatt med utslippet ved Fugleåsen

Det jobbes fortsatt for fullt i forbindelse med at det ble oppdaget et større utslipp av det som trolig er diesel eller fyringsolje i en bekk ved Fugleåsen tirsdag 23. januar.
Rød brannbil fra Follo Brannvesen

Det er fortsatt Brannvesenet som har ansvaret for den akutte fasen, og kommunen samarbeider tett med dem.

Lukter sterkt

Brannvesenet har lagt ut flere lenser og det jobbes aktivt med å finne hvor utslippet kommer fra. Det tar litt tid å få svar på hvor stort utslippet er, men det har som nevnt i går spredt seg nedover vassdraget mot Tusse og Slorene.

Det lukter sterkt av diesel/fyringsolje, men det vil ta noe tid å få svar på mengde og type, sier leder for klima og miljø i Nordre Follo kommune, Ingvild Marthinsen.

Prøver å finne kilden

Vi er i dialog med aktører for å finne potensielle kilder i området. Blant annet en aktør som i går tømte sin lagringstank med fyringsolje, for å sjekke om dette kan være kilden.

Det jobbes videre med å spore kilde, da det ser ut til at utslippet fortsatt er pågående i dag, sier Marthinsen.

Ikke bekymret for drikkevannet

Drikkevannskilden Gjersjøen overvåkes nøye. Det er ikke bekymring for at drikkevannet er påvirket.

Kommunen har i dag vært i dialog både med Kystverket, Politiet og Statsforvalteren om saken.  

Foto: Arkivfoto Follo brannvesen

Sist endret: 24.01.2024