Kurs: Hvordan mestre depresjon?

Den 31. januar starter vi opp et nytt kurs i "Takk, bare bra...", et kurs i å forebygge og mestre depresjon for deg over 60 år.
Eldre personer som holder hender

Kurset er for deg som som ikke har det så bra.

Mange eldre opplever ulike former for tap, som dårligere helse, eller at de mister venner, familie og jobb.

Dette kan føre til

  • tristhet
  • smerter
  • indre uro
  • engstelse
  • depresjon

Det blir gjennomført en samtale i forkant av kurset.

Oppstart: Onsdag 31. januar
Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3 i Ski
Varighet: 8 uker
Tid: Fra kl. 13.30-15.30
Pris: 500 kr

Vel møtt!

Kontakt for påmelding og spørsmål

Torgunn Lippestad Dahl
Tlf: 95 73 64 37
Torgunnlippestad.dahl@nordrefollo.kommune.no

Tove Embretsen
Tlf: 46 50 32 85
Tove.embretsen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 23.01.2024