Du må fortsatt holde hunden din i bånd overalt

Snøforholdene og kulden er utfordrende for rådyr og annet vilt. Vi har derfor innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunen.
Mann går tur med hund i bånd i skogen på vinteren

De siste ukers snøvær har medført spesielt store snømengder i kommunen. Snøforholdene, kombinert med kulde, er utfordrende for rådyr og annet vilt.

Store og løse snømengder fører til at særlig rådyr trekker til områder med bedre mattilgang og fremkommelighet, slik som skiløyper, boligområder og brøytede veier.

Under slike værforhold tærer viltet på begrensede energireserver, og er derfor ekstra sårbare.

Vi har derfor innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunen med umiddelbar virkning for å ivareta viltet. 

Det betyr at du må holde hunden din i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke de kan jage eller skade vilt. 

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil den blir opphevet, eller når den ordinære båndtvangen trer i kraft 1. april.

Oppdatering 25. januar: Det er fremdeles en del snø i marka, og de siste dagers regn og kuldegrader har ført til skare- og isdannelser.

Disse forholdene gjøre det krevende for særlig rådyr å skaffe mat og flykte unna løse hunder, spesielt etter en relativt tøff start på vinteren.

Vi ønsker ikke å opprettholde båndtvangen lenger enn det som er nødvendig for å beskytte viltet, og vi følger med på snøforholdene og værutsiktene fra dag til dag.

Noen unntak

Vedtaket omfatter alle hunder, med unntak av:

  • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
  • hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller organisert trening eller prøving for slik tjeneste
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt
  • servicehund for funksjonsnedsatte

Ekstraordinær båndtvang gjelder også for hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver hvis ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for slik ekstraordinær båndtvang.

Ved funn av skadet eller sykt vilt

For henvendelser om skadet eller sykt vilt kan du ta direkte kontakt med kommunal viltvakt på telefon 66 81 89 00.

Ved påkjørsler av vilt kan du kontakte politiet på telefon 02800.

Sist endret: 26.01.2024