Nå kan gravide få kikhostevaksine

Fra 2. mai 2024 får alle gravide tilbud om kikhostevaksine i uke 24 av svangerskapet.
Illustrasjonsfoto

Foto: Nordre Follo kommune / Pixabay

Vaksinen beskytter barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.

Gravide som går til svangerskapskontroll hos jordmor på helsestasjonen vil få vaksinen der.

Gravide som kun går til kontroll hos fastlegen får tilbud om vaksinen hos fastlegen.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

Sist endret: 13.05.2024