Vi begynte å feie de kommunale veiene etter påske

I løpet av en måneds tid fjerner vi rundt 7500 tonn grus og sand fra de kommunale veiene, fortauene og gang- og sykkelveiene.

Foto: Nordre Follo kommune / Shutterstock

Kommunen er ute og tester maskinene i disse dager. Etter påske går vi i gang med vårrengjøringen på de kommunale veiene.

Vi skal fjerne grus og sand fra totalt rundt 30 mil med kommunale veier, fortau og gang- og sykkelveier etter all strøingen vi måtte til med i vinter for å sikre tryggest mulig vinterveier.

Feier i to omganger

Etter vårjevndøgn onsdag 20. mars er det offisielt vår, men det ligger fortsatt litt snø og is i veikantene noen steder. Derfor venter vi til over påske, slik at sola får en sjanse til å ta litt mer.

Feiinga tar vi i to omganger. Først kjører vi en runde med maskiner som tar grovfeiinga og fjerner det meste av grusen. Etter det pleier vi å få noen henvendelser fra engasjerte innbyggere som ikke er fornøyde med jobben vi gjør. Det skjønner vi, men da kan vi fortelle at vi ikke er ferdige med jobben etter den første feierunden.

Vi kjører nemlig også de samme rutene med maskiner som tar finfeiinga og suger opp sand og rusk og rask. De maskinene er litt mer omstendelige og bruker litt lenger tid. Folk kan derfor oppleve at det går noe tid mellom grovfeiinga og finfeiinga i samme område.

Ber om tålmodighet

Vi ber dere om å vise tålmodighet med mannskapet og kommunen mens vi rengjør veiene. Når vi setter i gang har vi en plan vi jobber etter.

Vanligvis bruker vi rundt fire uker på hele jobben, men vi tar forbehold om endringer i fremdriftsplanen på grunn av uforutsette omstendigheter eller uvelkomne værskifter.

Mange er opptatt av å få vite hvor vi skal feie når, og når vi vil feie i nærområdet deres. Rekkefølgen blir bestemt av vær og føre og hvor det blir bart på veiene først. To team jobber nord i kommunen, og to team jobber sør i kommunen. Vi jobber oss gjennom område for område, og skal som vanlig bli ferdige innen 17. mai.

Noen steder i kommunen ble det vinterskiltet for at brøytemannskapet skulle komme seg frem i vinter. Vinterskiltene står oppe ennå på de stedene for best mulig fremkommelighet for feiemannskapet, og vi vil i tillegg sette opp ekstra skilt ved behov hvis vi ser at mange parkerer i gata i andre områder der vi skal feie. Når vi er ferdige med vårrengjøringa i hele kommunen, blir vinterskiltene tatt ned for sesongen.

Sist endret: 05.04.2024