Påminnelse om å ta med søpla di hjem fra tur

Kommunen har fått henvendelser om forsøpling i nærheten av skøytebanen ved Langen. Vårt inntrykk er at folk flest er veldig flinke, men at uheldige hendelser likevel skjer.
Infoskilt ved Langen

Utfordringene blir ekstra tydelige når mange ferdes i de samme områdene. Forsøplingen det er snakk om er søppel og avføring.

Vi vil minne om at allemannsretten og friluftsloven ikke bare innebærer rettigheter, men også plikter. En av disse pliktene er sporløs ferdsel i naturen. Vi har alle et felles ansvar for hvordan vi etterlater oss områdene vi nyter godt av.

Det du tar med ut, tar du i all hovedsak med deg hjem igjen.

  • Ta med deg en egen søppelpose for å samle avfall.
  • Naturlige materialer som papp, papir og ren bomull kan brennes på bål.
  • Plast, glass og aluminium tas med og sorteres i riktig søppelkasse.
  • Noen typer matavfall brytes ikke raskt ned. Vurder derfor å brenne dette på et bål nå som det ikke kan graves ned.
  • Se nøye over rasteplasser før du forlater stedet. Ligger det noe igjen etter andre, ta dette med også.

Dersom du må på do

Vær forberedt, og ha med deg det du trenger. Dopapir, bind og tamponger skal samles og kastes i søpla.

Om vinteren er det umulig å grave ned avføring tilstrekkelig. Derfor råder vi til å ta med deg denne også i en hundepose eller lignende, dersom du er i nærheten av et mye brukt område eller bygninger.

Hvis man ikke har noe annet valg, bør man finne et sted å gjøre fra seg som er minst mulig sjenerende for andre, og langt nok unna ferdselsårer, rasteplasser, hytter eller hus. Ta fortsatt med toalettpapiret, eller sett fyr på det. Toalettpapir brytes langsomt ned i naturen.

Vi har fått vite at problematikken med hundeavføring rundt skøytebanene har bedret seg betraktelig sammenlignet med foregående år.

Det er en søppelkasse ved utfartsparkeringen nær Bru-Fjellveien som stort sett tømmes daglig av grunneieren, og vi har fått tillatelse til å informere om den i forbindelse med denne saken.

Vi ønsker alle en riktig god tur i marka!

Sist endret: 23.01.2024