Skrivemåten for stedsnavnet Vestråt er vedtatt

Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Vestråt er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.
Vestråtparken i Ski kart med ring

Bakgrunn

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) vedtok i sak 19/23 den 21. mars 2023 at kommunen skulle reise navnesak for å vedta offisielt navn på parken på eiendommen gnr./bnr. 134/43, Vesteraat, i Ski sentrum.

Parken kalles for Vestråtparken på folkemunne, men navnet er ikke formelt vedtatt eller registrert i Sentralt stedsnavnregister.

Skrivemåten for navnet Vestråt/Vesteraat var uklar. I forbindelse med navnsetting av parken, ba Språkrådet Kartverket om å reise navnesak for bruksnavnet Vestråt/Vesteraat for å fastsette rett skrivemåte.

Kartverket har nå fattet vedtak i saken, og Vestråt er skrivemåten som skal benyttes ved offentlig bruk.

Se vedtaket fra Statens kartverk:

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om skrivemåten.

Klagefristen er 31. januar 2024.

De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos Kartverket.

Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen.

Klagen skal grunngis, og grunngivningen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Les mer her: Lov om stadnamn

Videre prosess

Når klagefristen har gått ut og skrivemåten for Vestråt er endelig avklart, vil kommunen fortsette prosessen med å vedta offisielt navn for parken på eiendommen gnr./bnr. 134/43.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette?

Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 08.03.2024