Hovedopptaket for barnehageplass er nå avsluttet

Hvis du har behov for å endre noe, kan du logge inn og gjøre det i Foreldreportalen fra og med 1. juni.
To barn som leker

Foto: Unsplash

Du må logge inn i Foreldreportalen via ID-porten hvis du ønsker å gjøre endringer.

Logg inn

Her kan du endre på

  • barnehagevalg
  • plasstype
  • oppstartsdato

Du kan også legge til merknader.

Søknadsfrist for å søke hovedopptaket i barnehage var den 1. mars.

Første runde med svar ble sendt ut i april. Etter dette har vi sendt ut svar fortløpende fram til hovedopptaket ble avsluttet.

Les mer om å søke, bytte eller endre barnehageplass

Sist endret: 31.05.2024