Høringer og kunngjøringer

 1. Høring av skrivemåte for Bunnefjorden

  I forbindelse med vern av to skogområder i Frogn kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene som begynner med Bonn-/Bånn-/Bunn-/Bund-. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk.

  Høringsfrist: 1. august 2023

 2. Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nordbyveien 2 og Nordre Follo kommune

  På vegne av Nordbyveien Eiendomsselskap AS varsler Asplan Viak at det er startet forhandlinger om utbyggingsavtale for Nordbyveien 2 i Ski (Skeidartomta).

  Høringsfrist: 9. juni 2023

 3. Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljregulering Sætreskogveien 3

  Nå starter planarbeidet for Sætreskogveien 3, Slåbråtveien 2A og 2B. Forslagsstiller er Bolig & Eiendomsutvikling AS. Plankonsulent er Shark AS.

  Høringsfrist: 2. juni 2023

 4. Detaljreguleringsplan for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 25. april 2023 å legge reguleringsplanforslag for Dalsbekken vann- og avløpsanlegg til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 26. juni 2023

 5. De to veiene fra Siggerudveien til Pungen og til Nordre Stunner skal få offisielle navn

  Innbyggere og andre interesserte ble oppfordret til å sende inn navneforslag på veiene som tar av fra Siggerudveien ved Boger, og går inn til Pungen og til Nordre Stunner og Sørli. Kommunen har mottatt flere forslag, og nå er de aktuelle navneforslagene ute på høring om skrivemåten.

  Høringsfrist: 23. juni 2023