Høringer og kunngjøringer

 1. Varsel om oppstart av utbyggingsavtale

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune og Matineeiendom i forbindelse med utbygging av planområdet Sønsterudveien 2. Utbyggingen gjelder boligprosjekt – cirka 50 leiligheter.

  Høringsfrist: 10. mars

 2. Detaljregulering for Kolbotn stasjon er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Kolbotn stasjon 16.12.2020. Vedtaket er fattet med forbehold om at Viken trekker sin innsigelse.

  Høringsfrist: 8. februar

 3. Forslag til politivedtekt for Nordre Follo kommune

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune legger ved dette ut følgende forslag til politivedtekt ut på høring.

  Høringsfrist: 29. januar 2021

 4. Planforslag Ski sentrum syd - feltene S12, S13, S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien til offentlig ettersyn

  Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 15.09.20 å legge planforslag for Ski sentrum syd - feltene S12, S13, S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien til offentlig ettersyn.

  Høringsfrist: 4. februar 2021

 5. Forslag til detaljregulering for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn

  Nordre Follo kommune vedtok 24. november 2020 å legge reguleringsplanforslag for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 5. februar 2021

 6. Områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn

  Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge planforslag for områderegulering for Ingieråsen til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 4. februar 2021

 7. Forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum

  Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

  Høringsfrist: 1. februar 2021