Høringer og kunngjøringer

 1. Formannskapets forslag til økonomi- og handlingsplan

  Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Her finner du relevante dokumenter. Endelig behandling er i kommunestyret 15. desember.

 2. Områderegulering for Ingieråsen er vedtatt

  Områderegulering for Ingieråsen ble vedtatt av Nordre Follo kommunestyre 3. november 2021.

 3. Reguleringsplan for fylkesvei 152 Kirkeveien i Ski sentrum er vedtatt

  Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for fylkesvei 152 - Kirkeveien 3. november 2021. Planen omfatter også del av fylkesvei 152 - Langhusveien.

 4. Revidert forskrift om tømming av slamanlegg, gjeldende fra 01.01.2022, er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok revidert forskrift om tømming av slamanlegg 3. november 2021. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidende den 5. november 2021 og vil tre i kraft 1. januar 2022. Nåværende og gjeldende forskrift oppheves fra samme dato.

 5. Revidert forskrift om vann og avløpsgebyr, gjeldende fra 01.01.2022, er vedtatt

  Nordre Follo kommune vedtok revidert forskrift om vann og avløpsgebyr 3. november 2021. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidende den 5. november 2021 og vil tre i kraft 1. januar 2022. Nåværende og gjeldende forskrift oppheves fra samme dato.

 6. Høring av forskrift om husholdningsavfall, Nordre Follo kommune

  Forslag til ny renovasjonsforskrift for Nordre Follo kommune ble behandlet i utvalg for klima, teknikk og miljø 27.10.2021. Utvalget vedtok følgende: «Forskrift om husholdningsavfall for Nordre Follo kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker».

  Høringsfrist: 23. desember

 7. Veien fra Høysletta til Eikeli gård skal få nytt navn

  Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at veien fra Høysletta til Eikeli gård skal få nytt navn.

  Høringsfrist: 10. januar

 8. Reguleringsplan Linås – nytt veinavn

  Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har vedtatt at veien som skal anlegges i forbindelse med reguleringsplan Linås, skal få et navn.

  Høringsfrist: 10. januar