Høringer og kunngjøringer

 1. Høring av «Strategier for jordvern i Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås»

  Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har utarbeidet et felles forslag til strategier for å sikre et sterkt jordvern. Høringsfristen er 20. mai.

  Høringsfrist: 31. mai 2024

 2. Varsel om igangsetting av reguleringsendring for eiendommer GNR. 136/BNR. 263 og GNR. 136/BNR. 264 i Nordre Follo kommune

  I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14, varsles det på vegne av Solon Eiendom AS om oppstart av arbeid med reguleringsendring for del av Magasinleiren - gnr. 136 bnr. 263 og gnr. 136 bnr. 264 - som inngår i områderegulering Ski vest i Nordre Follo kommune.

  Høringsfrist: 23. april 2024

 3. Gi dine innspill til endring av forskrift for skoletilhørighet

  Utvalg for oppvekst, idrett og kultur vedtok 5. mars at endringen skal ut på høring. Nå kan du gi innspill til forskriftsendringen.

  Høringsfrist: 30. april 2024

 4. Gi dine innspill til ny SFO-forskrift

  Forskriften erstatter dagens vedtekter for SFO, og er bygget opp med en noe endret rekkefølge på paragrafene.

  Høringsfrist: 21. april 2024

 5. Vestråtparken har fått offisielt navn

  Utvalg for plan og byggesak vedtok 5. mars 2024 at navnet på parken som ligger på eiendommen gnr. 134 bnr. 43 i Ski sentrum skal være Vestråtparken.

 6. Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for planområde Linås

  Spørsmål til forhandlingene kan rettes til Nordre Follo kommune innen 12. april 2024.

 7. Navn på ny flerbrukshall på Finstad skole vedtatt

  Utvalg for plan og byggesak vedtok 5. mars 2024 at navnet på ny flerbrukshall på Finstad skal være Finstadhallen.